Người Hà Nội
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ý kiến ngắn về bài phỏng vấn Nguyễn Thanh Sơn  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN CHƯƠNG] ... “khủng hoảng” ở Việt Nam đơn thuần dựa trên sự lười biếng, dễ dãi, ảo tưởng. Hầu hết các “ngôi sao” văn chương và “ngôi sao” phê bình mà truyền thông chính thống Việt Nam dễ dãi lăng xê thực ra là những kẻ biếng lười, ít đọc và thiếu tri thức cũng như trải nghiệm...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018