Rumsfeld, Donald H.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thơ hiện sinh  (thơ) 
Nếu bạn đang đuổi theo một con gà / Trong sân nuôi gia cầm / Mà chưa bắt được nó, / Và câu hỏi là, bạn đã tới gần hay vẫn còn xa? / Câu đáp là, khẳng định rất khó, / Vì có quá nhiều vòng vo... | Chúng ta đang làm / Cái mà chúng ta có thể làm / Theo cách chúng ta đang làm... | Cái đó đã kết thúc như thế nào? / Nó đã kết thúc như nó đã kết thúc / Thế thôi... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018