Cát Du
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đói  (thơ) 
Mở mắt / Đói cồn cào / Nàng ăn Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính / Ăn Nghị định Chin Mươi Bảy Cê Pê / Ăn Thông tư Mười tám / Nghiền nát khái niệm Hàng hoá / Chữ vỡ ra trong đầu / Còng queo trong miệng / Nát bét giữa răng và lưỡi / Nàng nuốt / Đánh ực / Mà vẫn đói...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018