Sang Tấn Trọng
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Từ Thủ tướng “rác” đến cậu ấm  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & BÁO CHÍ] ... Bà con cô bác đã nghe chán chê và ngán ngẩm với trò gian lận và ảo thuật của Nguyễn Tấn Dũng. Đó là chuyện ông Thủ tướng “rác”, còn chuyện cậu ấm thì sao?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018