Ðông Hà
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Như là mây giang hồ... | Lặng lặng phúc âm | Khúc thu rơi | Ảo tưởng  (thơ) 
Cỏ và khát khao / liêu trai như tình già thiếu bốn năm đủ thành phan khôi hai đứa khóc nhau dưới đèn dầu không bạch lạp... | Cái nhắn tin đầu hồi bảo xuống đi mà nghe bước từng nhón một dài bằng hơi thở / hơi thở chưa xong đã nghe vang hồi âm phúc lặng lặng... | Nắng rơi như ngọc xuống dòng sông làm thành một đoạn thu rơi long lanh ngày mười bảy / Đêm phúc âm ngày phúc âm để mắt môi thương nhau nói nhau những vô ngôn mà lòng nghe lóng lánh... | Tưởng thế là riêng là thứ nhất / là mỏng manh riêng với những sến và long lanh và huyền nhiệm và định mệnh và đủ thứ lung tung trên trời...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018