TTKK
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

11 chữ vàng  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Cả hai vị Nguyễn Hưng Quốc và Thảo Dân đều nhầm lẫn, lộn tùng bậy về cái câu tuyệt vời ấy. Tôi là người sinh ra, lớn lên và sắp chết trong nước nên hiểu đúng trật tự của 11 chữ vàng ấy như sau: ĐẢNG LÀM CHỦ NHÂN, QUẢN LÝ DÂN, LÃNH NHÀ, ĐẠO NƯỚC...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018