Khúc Duy
tiểu sử &  tác phẩm 

Sinh năm 1976 tại Đà Nẵng. Hiện nay kiếm sống bằng nghề nhiếp ảnh và cộng tác ảnh cho các báo tại Sải Gòn. Tác phẩm: Vòng tròn sáu mặt, Mở miệng. . . (in chung).

tác phẩm

Nắng nữa đi anh  (thơ) 

nghị định 1/VN  (thơ) 

Canh mướp đắng  (thơ) 

Móng cầu  (thơ) 

Nơi gió rơi  (thơ) 

Vườn trời  (thơ) 

Chất bột mịn  (thơ) 

Đáy đầu gối  (thơ) 

Nơi bình yên  (thơ) 

III khúc trắng  (thơ) 

Vòng vây lửa  (thơ) 

Mất lửa  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018