MacLeish, Archibald
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nghệ thuật thơ  (thơ) 
Bài thơ nên khả xúc và lặng lẽ / Như một trái cây tròn // Câm nín / Như những tấm mề đay cũ chạm vào ngón cái // Im lặng như phiến đá mòn nhẵn dưới khuỷu tay / Trên gờ cửa sổ rêu mọc // Bài thơ nên vô ngôn / Như đường bay của chim... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018