Nguyễn Ngọc Thuận
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

vài ý nghĩ rời buổi sáng  (thơ) 
buổi sáng điều gì đã mở trong đầu anh / nỗi đau xót xao xuyến / những bất trắc chập chùng / của đời sống tuyệt vọng không cùng / phải chúng ta không thể nói với nhau trong bóng tối / một điều gì đó bi đát / sau lần hồi sinh đau khổ / như con chim sẻ trong bẫy lưới / nghẹn tắc lời thảm thương...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018