Thanh Hùng
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

“Xà bần II - Sự ra đời của thần Vệ Nữ” trong mắt nhìn con trẻ và của người lao động bình dân  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI] ... Chiếm gần một phần ba là trẻ con và những người lao động bình dân quanh xóm. Sự có mặt của gần một phần ba này, theo vài người, đã làm cho sự kiện không chỉ “mất thiêng” mà còn trở nên nhộn nhạo, nhếch nhác... Tuy nhiên, đến sớm nhất, ở lại lâu nhất, săm soi tỉ mỉ vào từng chi tiết sự kiện, đặt ra nhiều câu hỏi và nêu ra nhiều nhận định “thẳng đuột” nhất, xem ra, chỉ có lớp người này...

Hưởng ứng lời kêu gọi “Chớ dại bắt tay với cái già”  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI] ... Đừng nên biết nhiều. Chỉ cần biết tên Duchamp và vài cái tên khác để nêu ra khi trả lời báo chí là đã đủ thể hiện tầm nhìn “đương đại” lắm rồi! Biết nhiều thêm rối! ... Đã mù thì cứ tiếp tục mù. Đừng bận tâm chữa chạy làm gì cho dù có là mù bẩm sinh hay bị ai đó bịt mắt quá lâu! ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018