Tường Vy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Anh phải về thôi  (đối thoại) 
[1000 NĂM THĂNG LONG] ... Anh phải về thôi, em ơi / Dẫu anh yêu vô cùng thủ đô nghìn năm tuổi / Dẫu anh rất yêu em - người em Hà Nội / Nhưng không thể nào yêu hội chứng nghìn năm // Người ta có thể nào vô tư tiêu tiền thuế của dân / Mua một trận cười, đốt bao nhiêu vàng mã / Mà quên đi những người nghèo đứt bữa / Những trẻ em phải đu dây đến trường? // Anh phải về miền Trung yêu thương / Khi không thể chịu được bao nhiêu trò giả dối...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018