Phan Hội An
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nước mắt  (thơ) 
Tề Thiên Đại Thánh nhảy mãi / Không thoát khỏi bàn tay của Đức Phật / Anh bơi mãi / Vẫn chưa tới bờ bên kia của một giọt nước mắt / Rớt xuống / Từ em...

Thơ tình  (thơ) 
 “Hello” / Em gõ / “Hello” / Anh gõ / Hai computer, hai thành phố, xa lắc / Đêm đêm, cầu vồng online / Chitchat... | Em như là thực dân / Thuộc địa hoá hồn anh / Đến từng tấc tâm sự... | Sáng chat, trưa chat, chiều chat, tối chat/ Ngày của anh đầy ngợp bóng em... | Anh biết anh thua trận / Mà vẫn vui / Trước khi đưa đầu vào dây treo cổ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018