Gullar, Ferreira
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tiếng động | Tai hoạ  (thơ) 
... Bài thơ / không có vật chất để sờ chạm / tất cả / những gì nó có / chỉ là tiếng động / lao xao không ngừng / trong hơi thở của sự đọc... | Có những người ước ao / bài thơ của họ là / cẩm thạch / hay thuỷ tinh. Tôi chỉ muốn / bài thơ của tôi là một trái đào / hay trái lê / hay trái chuối rữa nát trên một cái đĩa… [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018