TNDK
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cần phải chẩn và trị căn bệnh giáo dục ở Việt Nam  (đối thoại) 
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Trong vụ này Giang rõ ràng là có lỗi lầm nặng nhưng Giang nói rất đúng ở nguyên nhân cái lỗi lầm đó là do “không-có-gốc về tinh thần học thuật”. Không chỉ riêng Giang mà cả chúng tôi cũng không có cái gốc đó...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018