An Hòa
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bình luận lời xin lỗi thiếu chân thành của Ngô Hương Giang  (đối thoại) 
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Theo tinh thần bài viết, Ngô Hương Giang đã thừa nhận đạo văn của Nguyễn Hưng Quốc. Người mà Ngô Hương Giang phải xin lỗi đầu tiên là Nguyễn Hưng Quốc. Nhưng sự thực thì sao?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018