Kawasaki Hiroshi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bốn bài thơ “Chim”  (thơ) 
Tôi muốn ngợi ca con chim / theo cách sơ dã nhất / đầu tiên, cái mỏ / rồi đôi cánh / thân thể / chân / đuôi / mắt / tôi chỉ cần nói bấy nhiêu... | Con chim / liếc nhanh tôi / rồi / rời khỏi nhánh cây / bay vèo / mất hút / như muốn nói / từ ngày xưa con người đã nhuốm một căn bệnh ghê gớm... | Con chim ấy / khi nó vỗ cánh / bầu trời bay / trước khi nó bay / khi nó há mỏ / thế giới hát / trước khi nó hát... | ... Chim ơi, / tháo giùm đôi cánh ra khỏi ta nhé / vì ta tin rằng / không chỉ vì có đôi cánh / mà mi bay lướt qua bầu trời... [Bản dịch của Nguyễn Hideaki]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018