Dawes, Maree
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tôi rất dịu dàng và chân thực, nhưng có một lần tôi bị phản bội  (truyện / tuỳ bút) 
Khi nhận ra kẻ phản bội, lòng tôi tràn ngập những ý muốn trả thù điên dại. Cứ như thể sự thù hận đã tiềm ẩn trong tôi, nhánh của nó đã nứt mầm xuyên qua từng tế bào, chờ đến đúng mùa, đúng độ ẩm và ánh nắng mặt trời hoặc một cơn dông đầu mùa và độ nóng, là nó nở rộ ra như nấm. Tôi và kẻ phản bội và mối thù của tôi, chúng tôi cùng nhau đi bộ ven mé biển giữa trời nhá nhem tối. Tôi nói với hắn rằng tôi sẽ kể cho vợ hắn biết... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018