Nguyễn Hưng Trinh
tiểu sử &  tác phẩm 

Sinh năm 1954, tại Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện đang sống tại quận 7, TP HCM.

Các cuộc triển lãm chính từ năm 2000 đến nay:

- Tháng 1, 2000: Triển lãm “Time of Human Being 1” tại khách sạn Hoàng Hậu, Dalat, Việt Nam.

- Tháng 6, 2001: Triển lãm “Time of Human Being 2” tại phòng tranh Bích Câu, TP HCM, Việt Nam.

- Tháng 1, 2002 : Triển lãm “Timeless Refrain” tại Casula Powerhouse Arts Centre, Sydney, Australia.

- Tháng 2 và 3, 2002 : Triển lãm “At the Corner” tại phòng tranh Gabriel, Melbourne, Australia.

- Tháng 6, 2002 : Triển lãm “Time of Human Being 3” tại phòng tranh Tự Do, TP HCM, Việt Nam.

- Tháng 11, 2004: Triển lãm “Modern Art Talks Vietnamese” tại Stuttgart, Germany.

- Tháng 7, 2006: Triển lãm “Recent Works” tại phòng tranh Tự Do, TP HCM, Việt Nam.

- Tháng 1, 2007: Triển lãm “Myth Day” tại Saigon-USA, California, USA.

tác phẩm

Cá ơi  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 7/2016...

Đối thoại  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 5/2016...

Cảm hứng năm Mùi  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên giấy croquis, vẽ lúc sáng sớm ngày 30 tết...

Ngựa  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Dưỡng khí  (hội họa) 

Duet  (hội họa) 

Lạc  (hội họa) 

Loã  (hội họa) 

Múa  (hội họa) 

Tìm  (hội họa) 

Dục  (hội họa) 

Ða văn  (hội họa) 

Lặng  (hội họa) 

Không  (hội họa) 

Vắng  (hội họa) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018