Cao Thu Cúc
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngôn ngữ  (thơ) 
Không phải là kiếp sống thừa, / Cũng không phải là kẻ ăn nhờ ở tạm. / Nhưng sự thật / Cuộc sống của tôi tuỳ thuộc vào bạn. / Xin bạn hãy thận trọng / Trước khi nắm lấy tôi / Ném vào cuộc đời...

Người ở đâu?  (thơ) 
... Người ở đâu giữa hai nhịp cầu chết trận của sông Bến Hải? / Ở đâu khi sông núi đã không còn vĩnh cửu? / Nước đã đổi màu, / Đất đã biến dạng, / Không còn người ném đá vào trụ đồng / Và ngôn từ-linh hồn của dân tộc-đã mục ruỗng / Đã giãy chết / Đã bị đóng đinh / Trước khi được thốt thành lời...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018