Kay J.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ghi chú trước cổng  (thơ) 
... tôi đã để trên bàn: bánh, thư, café và táo. / bạn có thể ra về mà không cần gặp // tôi đang ở đâu đó / có thể gần / cánh cổng này là một sự thông báo...

Tiếng & hình ảnh [2]  (thơ) 
... nhện thả mặt người trên lưng / đu theo chiều thẳng đứng đến / một con mồi xinh đẹp / cái càng của nó lồng trong em / chích nọc độc / em ăn nỗi nhớ / khi những con dơi được thả bay đi / em treo lơ lửng trên một vành son / đỏ theo tiếng khóc...

Mưa & cũng chẳng có gì khác  (thơ) 
... em đi trong những hạt mưa / mưa dài mưa thấp mưa cao mưa gầy / mưa nhiều màu với một cái nắng nơi xa / và màu mắt nâu của đất xoáy vào cái vòng cung kì lạ / sự sống đang giải thoát / hay sự sống tiếp tục bị giam cùm?...

Tiếng & hình ảnh  (thơ) 
con bướm đêm / mở nơi mắt và / con bướm đêm nở / bàn tay mỏng / áp những hình vẽ và hút mật từ tim / đồng bằng phủ chân thung lũng / bước ra khỏi đá / lá mục từ chân / rã nát khi di động / những con côn trùng / lặn trong máu / đêm đêm kêu / ngộp...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018