Buchanan, Amy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những gì đã xảy ra cho kẻ sưu tầm quá nhiều gấu teddy  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi sẽ kể câu chuyện về một kẻ sưu tầm quá nhiều gấu teddy. Người này có một niềm ham thích những con gấu teddy đến phát rồ. Cứ thấy được bất cứ chú gấu teddy dễ thương nào trong tiệm, ở sân bán đồ cũ, hay trong catalog là cô phải mua cho bằng được. Ban đầu cô đặt chúng trong phòng ngủ. Việc này không quá kinh khủng khi còn chỗ dành cho những con gấu teddy. Tuy nhiên, chẳng bao lâu toàn thể căn nhà bị phủ đầy... [Bản dịch của Thận Nhiên] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018