Phạm Tấn Ngọc
tiểu sử &  tác phẩm 

Hoạ sĩ. Nhiều năm định cư ở Nhật. Hiện sống tại Nha Trang, Việt Nam.

tác phẩm

The world from a child's eyes  (hội họa) 

A Musical Moment  (hội họa) 

The Sunset of Gods  (hội họa) 

Humanity  (hội họa) 

Consciousness of Beauty  (hội họa) 

Alert Passivity  (hội họa) 

Existence  (hội họa) 

Civilization  (hội họa) 

Choiceless-Awareness  (hội họa) 

Apollon & Daphne  (hội họa) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018