Nguyễn Vĩnh Linh
tiểu sử &  tác phẩm 

Viết tự do. Ngụ cư tại Sài Gòn.

tác phẩm

Chùm thơ cho Q.  (thơ) 
Đêm, không có bầy chim đen lênh khênh mõ / những vệt xước cứ trắng, hộp diêm rỗng / khói ảo đầy miệng / nhạc jazz chìm đáy ly, vỉa hè / cà phê cóc / nụ cười rắn bỗng hiện... | ... Phục sinh, buổi chiều Thánh ca rửa tâm linh. Khoé mi dài em neo tôi miệng vực còm nhom niềm tin.Tôi rụng, em trôi. Tháng tư mưa những xác vỡ khử trùng màu đỏ... | Luỹ thừa, luỹ thừa những con chữ tháng tư cứ lúp búp nở hạt mùa màng, mùa thơ, mùa hơi thở trăng sao, của lời mẹ ca dao, mùa định tính tư duy vằng vặc...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018