Tạ Hùng Việt
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

sao băng  (thơ) 
em như dòng sông thu mình lại sau mùa bão lũ cần mẫn thắp lên gương mặt những mùa màng / chiều tan mưa trong mộng mị cầu vồng ta mải miết đi về phía sóng long đong tay trắng tóc sương / ngước lên khoảng xanh nơi giọt chuông cao vút tháp buồn em chết đuối trong cơn mơ kiếp khác...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018