Tiểu Anh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Điêu  (thơ) 
trên chiếc ghế màu nhung hằn vết thời gian ủ rũ / nơi tư duy cổ lỗ trì nặng / níu chặt mọi góc nhìn / quá khứ / mười ngón tay lún sâu bàn phím / tầm mắt phóng vào thế giới vuông / 21 inch / ú ớ lời / cuống họng kẻ khác / gõ / không dòng / ký tự điêu ngoa...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018