Lê Ban Mai
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tự do phát biểu  (đối thoại) 
[TỰ DO NGÔN LUẬN] ... Salman Rushdie: TỰ DO PHÁT BIỂU LÀ GÌ? NẾU KHÔNG CÓ TỰ DO GÂY ĐỤNG CHẠM [đến những sự “nhạy cảm”], THÌ KHÔNG CÒN TỰ DO PHÁT BIỂU...

Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên...  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT & CHÍNH TRỊ] ... TIẾN NHANH, TIẾN MẠNH, TIẾN VỮNG CHẮC LÊN... LÊN CHỖ NÀO?...

Dân chủ, tự do và nhân quyền là cái quái gì...  (đối thoại) 
[GIÁO DỤC & CHÍNH TRỊ] ... Trong bài “Cần đưa môn chính trị học vào chương trình đào tạo đại học và cao đẳng” của Trần Chí Mỹ, trên Tạp chí Cộng sản số 19 (163) năm 2008, có một câu rất... hấp dẫn: Các khái niệm “dân chủ”, “tự do”, “nhân quyền” đang trở thành chiêu bài của những thế lực có âm mưu bành trướng can thiệp vào công việc nội bộ của những nước khác. Nghĩa là gì? Nghĩa là Việt Nam không cần các khái niệm “dân chủ”, “tự do”, “nhân quyền”. Những ai đem các khái niệm ấy ra mà bàn bạc về tình hình đất nước Việt Nam thì bị xem là “có âm mưu bành trướng can thiệp vào công việc nội bộ” của Việt Nam...

Về đây mà... hoà giải...  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... VỀ ĐÂY NGHE EM... VỀ ĐÂY NGHE EM... VỀ ĐÂY MÀ... HOÀ GIẢI...

Tương lai phồn thịnh...  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... TƯƠNG LAI PHỒN THỊNH CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018