Phan Xuân Sinh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Phan Xuân Sinh: Những suy nghĩ về ngày 30/4  (phỏng vấn) 
Phan Xuân Sinh: ... Cho nên cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái ngày hoà bình thực sự trên đất nước cũng mở đầu cho cái ngày lao khổ mà chúng tôi nhận lãnh. Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng dân tộc hoà bình, thống nhất. Xoá bỏ tất cả để xây dựng. Nhưng người thắng trận quyết trả thù, phủ lên đầu chúng tôi những tội danh mà chúng tôi chưa hề hay biết... (...)

chia buồn cùng các anh  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT & VĂN HOÁ] ... ai đứng về phía nhân dân đều mang tội? / thì đất nước nầy còn sống với ai? / cái thời mà lương tâm ném vào sọt rác / đạo đức chỉ là trò hề / công lý dành cho quyền lực / thì chỉ còn biết chia buồn cùng các anh / những con người / đã làm tròn bổn phận làm người của mình...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018