Daumal, René
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con chữ và con ruồi  (truyện / tuỳ bút) 
Một nhà ảo thuật có thói quen giúp vui cho đám khán giả của hắn bằng trò vặt sau đây. Sau khi đã để cho căn phòng thật thoáng gió và đóng cửa lại, hắn cúi khom người xuống một cái bàn lớn bằng gỗ dái ngựa rồi phát âm chữ “ruồi” một cách cẩn trọng. Và ngay lập tức một con ruồi chạy ra giữa bàn, dùng cái vòi mềm bé xíu của nó để dò dẫm lớp vẹc-ni bóng loáng và xoa hai chân trước vào nhau như bất cứ con ruồi nào trong thiên nhiên. Thế rồi, một lần nữa, nhà ảo thuật lại cúi khom mình xuống cái bàn và phát âm chữ “ruồi”... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018