Phạm Chu Thái
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lá rơi có dội [2]  (truyện / tuỳ bút) 
- uống trà làm miếng thuốc đi ông Giáng. - trà vối ngon tuyệt! thuốc lào ngon tuyệt! - sao ông gây sự với tụi nó chi vậy. - tụi nó gây sự tao. - tụi nó gây sao. (...)

Lá rơi có dội [1]  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong cuộc đời, mi nên dành trọn một ngày, không làm gì cả, không nên để tâm vương vấn đến mấy con đàn bà, nhất là lại đầu Xuân, mà chỉ tuyền để nghe nhạc. Và cũng chỉ nên nghe đi nghe lại một bài nhạc, như: tôi đi tìm lại một mùa Xuân, giọng ca Minh Hiếu của thập niên 60, chẳng hạn. Nghe muốn được xuất thần, tỏ lòng kính trọng tha nhân, thì cả ngày chỉ có nhâm nhi cà phê và thuốc lá thôi. Nghe toàn bài cho phải đạo, nhưng thật ra là chỉ nghe có một câu thôi: tôi đi tìm lại một mùa Xuân, dù không mong đến chuyện tương phùng... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018