Fort, Paul
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con ngựa trắng nhỏ  (thơ) 
Một con ngựa trắng nhỏ / Chạy trong thời tiết xấu / Thảy đều ở phía sau / Can đảm thay ngựa ơi // Thời tiết chẳng hề đẹp / Trong cảnh đìu hiu ấy / Chẳng hề có mùa xuân / Sau lưng hay trước mặt // Nhưng ngựa vẫn vui vẻ / Chở các anh trai làng / Ở phía sau phía sau / Qua cánh đồng mưa đen... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018