Malouf, David
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mũi đất tận cùng  (thơ) 
... mặc dù những con chữ trượt ngã, và những bàn tay / chụp bắt không cầm giữ được, / ở đây chúng cũng có thể nở hoa, / mong manh như cỏ dại / hay như chiếc tổ của loài hải âu xám, vào khoảnh khắc / của xúc cảm, bài thơ... [Bản dịch của Lê Liễu Chi]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018