Deguy, Michel
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ôi sự đồng vị tuyệt vời của thế giới  (thơ) 
một cánh đồng hoa hồng bên một cánh đồng lúa mì và hai đứa trẻ đỏ trong cánh đồng kề bên cánh đồng hoa hồng và một cánh đồng bắp bên cánh đồng lúa mì và hai cây liễu già nơi giao điểm của những cánh đồng; bài hát của hai đứa trẻ hồng trong cánh đồng lúa mì bên cánh đồng hoa hồng và hai cây liễu già vẫn ân cần nhìn xuống những đoá hoa hồng lúa mì hai đứa trẻ đỏ và bắp... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018