Phạm Phù Sa
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mây trắng đã ngừng trôi  (thơ) 
[Tường niệm nhà thơ Nguyễn Trung Bình (1968-2009)] Có một miền mây trắng trôi / Giữa những mười năm hay một nghìn năm trăm năm hơn / Giữa vô định phương những nẻo đường mưa bụi / Tiếng sáo chăn trâu, dáng nâu bầy trẻ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018