De Mello, Agustin Eastwood
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vũ nữ nửa đêm  (truyện / tuỳ bút) 
... Thình lình chàng thấy một thiếu nữ bước qua cửa sổ. Nàng mặc một bộ váy trắng trong suốt và có khuôn mặt rất đáng yêu. Nàng thiếu nữ ra hiệu cho chàng nghệ sĩ tây-ban-cầm tiếp tục chơi đàn bởi nàng muốn nhảy múa theo tiếng nhạc của chàng. Chàng nghệ sĩ tây-ban-cầm cảm thấy mình đang chứng kiến một thực thể siêu nhiên và chàng tiếp tục độc tấu trong lúc nàng trình diễn một điệu múa đầy nhục cảm... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018