Villanueva, Marianne
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sự thèm ăn  (truyện / tuỳ bút) 
... Về sau nữa, nàng đòi ăn trái đậu bắp, nhưng chỉ khi nó đã được chiên trong một cái chảo đúc bằng sắt được chế tạo chính xác theo những quy định của nàng. Món mực của nàng phải được bọc trong bánh gạo hấp, những quả chuối lá thì phải được trụng bằng nước mà chính nàng đã tắm vào buổi sáng hôm đó... [Bản dịch của Trần Tịnh Danh] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018