Boruń, Katarzyna
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Giải phóng phụ nữ | Diễn trò Herod | Lịch sử | Từ tháp cao nhất của thành phố các nhà thơ nhìn xuống  (thơ) 
... “Cô đi đâu / với cái đốm hạnh phúc / khô queo trên đùi thế kia?” / (Hãy ghi nhận là hôm qua câu hỏi vẫn còn là hỏi về chiều sâu của trái tim bạn.) ... | Đêm ấy toàn thành phố bồn chồn lo lắng quanh những phòng hộ sinh. Chính một tay ngoại quốc cư ngụ ngắn ngày trong thành phố đã để lọt ra ngoài tin đồn về chuyện vừa ra đời một nhà tiên tri hay Chúa Cứu thế... | Người nào trong bạn bè ta còn có thể tin vào chữ nghĩa, / người nào ngày nay còn suốt đêm ngồi may một biểu ngữ cho buổi diễu hành, / còn chuẩn bị các thứ băng bó cho cuộc đấu tranh bên ngọn đèn leo lét?... | Sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta, bấy giờ sẽ dễ dàng hơn / nếu thay vì nói thẳng, ta chất đống những ẩn dụ / và gói lưỡi chúng ta lại trong tấm vải trắng mịn của thơ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018