Lê Hưng Tiến
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

ý và nghĩ  (thơ) 
nấn ná những vết xám xạm ký ức / cơn bão từ chợ đen / con mắt thơ nhâm nhẩm cuộc người / đỏ chưa lên ngầu // tha thẩn bao nhiêu cái đủ đủ đủ cho thưa thừa / mồ côi lên ngôi thời đại...

ngẫm nhiên  (thơ) 
ngẫm đời ngâm ngẩm địa hạt nước mắt / thời thế cái chi chi một danh một nghĩa cái đẩu đâu / một tên một tuổi chành chành cái tủi lủi tuồi tuồi / tìm ai ai kiếm cái sẫu sâu trong suối suối trong cái hỏm hom / một khóc một cười cái đười ươi lờm lợm...

đọt hứng tôi chiết từ đột hứng  (thơ) 
đọt hứng tôi chiết từ đột hứng / những khuya cây đẻn nở tốt đen / con cón bay lòn lọn với con cỏn / không cầm lòng đậu trên cỏn con // đọt hứng tôi chiết từ đột hứng / sớm mai mái dãi dài dại hơn dai hỏi dải...

Ễn lên đêm  (thơ) 
... có đứa ngủ lo ngay ngáy nên vị ngữ thểu thảo thều thào / có đứa thức sự tắc tị khởi ngữ nên ngữ chúng nó chi tiêu có ngữ / có đứa lợn cợn cái bao tử bao bọc chềnh ềnh chểnh ểnh những ngôn ngữ, ẩn ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, đối ngữ, sáo ngữ...

Những mảnh vỡ ý thức | Chép chép | Vòng vây Vây vòng Vòng vây Vây vòng  (thơ) 
lắp ghép những mảnh vỡ ý thức / mấy lần đêm moi móc cảm xúc làm đỏ ong con tim / thời thượng bê-tông hoá mặt nạ bàn thờ // tiếng hoen gỉ ri rỉ ri rí những tế bào tỉ ti ăn người / ban mai chưa mặc áo lót áo não... | ... sự len lỏi của ánh sáng / làm thần bí trắng hếu / có thể lương tâm cũng vò võ / bao nhiêu giấy mực tẩy não / chủ đích chỉ rút ruột đen rưng rức... | đóng kín đêm / tôi giăng những ý tưởng trên mạng nhện / con muỗi phóng sinh // thời gian như con choi choi / con muỗi đốt đồng cảm xúc / con choi choi hú hồn khu bảo tồn tiếng nói...

lông bông lồng bồng  (thơ) 
... ngày một ngày hai ngày ba vẩn vơ / ngày bốn ngày năm ngày sáu vớ vẩn / con vắt vùng vằng tuổi thơ / hồn nhiên nấu cơm // ngày bảy ngày tám ngày chin vầy vò / ngày mười mười một nười hai vấy vó / con vắt trò rởm giấc hoa / hồn nhiên nấu rượu // mỗi lúc sâu dâu ý tứ / ngày mười ba mười bốn mười lăm sệu sạo / ngày mười sáu mười bảy mười tám sếu sáo / con cúi tẩy não giấc trắng con vắt tâng tâng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018