Hoàng Tường [Huang Xiang]
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tôi thấy một cuộc chiến  (thơ) 
Tôi thấy một cuộc chiến, một cuộc chiến vô hình / Được khơi ra trên nét mặt mọi người / Được khơi ra từ vô số loa phóng thanh / Được khơi ra trong ánh mắt hết sức sợ hãi của mọi người / Được khơi ra ở những cuống dây thần kinh dưới vỏ não mọi người / Nó đang tàn phá mọi người / Tàn phá đến từng phần cuối / của thể xác và tâm hồn con người... [Bản dịch của Bắc Phong]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018