Twardowski, Jan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Gần gũi và xa lạ | Không phải thì giờ | Không đề | Viết  (thơ) 
Người ta không biết rõ làm sao có thể như vậy / rằng thì giờ cứ tới khi người ta không có chút thì giờ... | Chuyện gì đã xảy ra / Trăng dẹp như đồng đô-la / một ngôi nhà không mái ấm / họ hai người / gần gũi và xa lạ / như sau tội lỗi / ai cũng thấy mình cô đơn hơn người kia... | Cánh giáo điều om sòm bằng tiếng La-tinh / nhà đạo đức ê a về cái máng nhỏ chứa ý thức nhân loại / đám biện hộ cất tiếng cót két – bị đóng đinh trên thập giá đức tin... | Jesus Ngài chưa bao giờ cầm đến cây bút / Ngài chưa từng cúi mình trên một trang giấy trắng / Ngài không viết Phúc âm... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Khi bạn nói | Hỏi xin niềm tin | Đói | Thế giới  (thơ) 
Bạn chớ có khóc trong thư / đừng viết cho ta là số phận đã cho bạn một cú đá / lúc nào cũng còn có một đường ra / khi Thượng đế đóng cửa lớn thì Ngài mở cửa sổ... | tôi gõ cửa thiên đường / và hỏi xin niềm tin / nhưng không phải xin loại tạm bợ / đếm sao trên trời mà không để ý tới những con gà con... | Chúa của tôi đói / người chỉ là một cái bao đựng xương / người không có tiền / không có những giáo đường dát bạc cao ngất... | Thượng đế ẩn mình để con người có thể nhìn thấy thế giới / nếu người cũng tự phô trương thì rồi chỉ có mình người / và thế thì trước sự hiện diện của người ai còn thấy ra được con kiến... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018