Phạm Huy Thông
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chân dung ngài Feremod xứ Sephec  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Biển nặng  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Cuộc thương lượng  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 12/2010, thuộc bộ tranh TAY...

“The Fall of Saigon”  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO, trong Witness Collection...

“Chiếc lá cuối cùng”  (hội họa) 
Tác phẩm bằng màu nước, mực và acrylic trên giấy, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

“...”  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY, trong sưu tập của Haslla Museum, Korea...

Giấc mơ Lạ [1]  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Giấc mơ Lạ [2]  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Tiền trong tay  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010-2012, thuộc bộ tranh TAY...

Lễ hiến tế  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Cục gạch  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh TAY...

Rùa Tiến Bộ  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010-2012, thuộc bộ tranh TAY...

Một cuộc thi ăn  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Lắng nghe  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Người nổi tiếng  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Dốc tiền  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Trò chơi  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Trò chơi thả diều  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Trò chơi thả diều (lithograph)  (hội họa) 
Tác phẩm lithograph trên giấy Guciano paper (giới hạn 18 bản in), thực hiện năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Tiệc Tùng Tiệc Tùng  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Bữa tiệc cuối cùng  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Tiền  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Chân dung Tự Do  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Cuộc xâm lăng gốm sứ  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Giấc mơ 11 - Đổi gác  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Dừng lại  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Ra khơi  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Nhất Định Thắng Lợi  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Bầu trời màu tím  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Xung phong  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Câu lạc bộ Lắng Nghe  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Huynh đệ / Brotherhood  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Tự do  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Cây của Biển [Sea Tree]  (hội họa) 
Về ý nghĩa của tác phẩm này, hoạ sĩ Phạm Huy Thông viết: “Không khí Giáng Sinh đang đến cũng là lúc tôi vừa hoàn thành một bức tranh mới. Bức tranh nói về những thuyền nhân Việt Nam, họ đã phải vất vả đấu tranh sinh tồn và nay đã định cư và trở nên thịnh vượng khắp nơi trên thế giới. Họ trở thành một phần quan trọng của văn hoá Việt. Theo nghĩa hiểu xa xôi, họ cũng là những người mở mang bờ cõi nước Việt, giống như câu chuyện xa xưa: Lạc Long Quân đem 50 người con ra biển. Tôi gửi bức tranh này đến các bạn như một lời chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới thịnh vượng.”

Dàn âm thanh nổi 5.1  (hội họa) 
Tác phẩm trong loạt tranh "Cập nhật / Mise à jour"...

Khuyến mãi  (hội họa) 
Tác phẩm trong loạt tranh "Cập nhật / Mise à jour"...

Karaoke hàng ngày  (hội họa) 
Tác phẩm trong loạt tranh "Cập nhật / Mise à jour"...

Lụt  (hội họa) 
Tác phẩm trong loạt tranh "Cập nhật / Mise à jour"...

Bán trâu  (hội họa) 
Tác phẩm trong loạt tranh "Cập nhật / Mise à jour"...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018