Dị Khuê
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

âm bản  (thơ) 
dấu chấm hết / khoé mép mặt nạ gỗ / cười khan / một chiếc bóng động kinh nhảy trên tường / hiếp cơn đồng thiếp... | ... bóng ơi ngã nhiều năm / nám đen sàn gỗ mục...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018