Phạm Chí
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Báo Pháp luật Việt Nam thì gian, nhưng báo BBC Việt ngữ thì thiếu chuyên nghiệp  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & BÁO CHÍ] ... Nếu thử lấy các quy định báo chí ở Việt Nam để áp dụng ngược lại cho bản tin này thì chính nhóm BBC Việt ngữ cũng đã “sử dụng tin bài” của ông Nguyễn Tôn Hiệt nhưng “không ghi rõ tên họ thật hay bút danh tác giả”. Kể cũng khá khôi hài...

Chưa nói rốt ráo vì chưa có tự do  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Nguyễn Quang Thiều chưa nói rốt ráo về những chỗ đó chính vì bản thân ông chưa có tự do để nói. Trong bài tham luận của ông có hai lần ông chạm đến khái niệm “tự do”... Cả hai lần, ông chỉ nói đến “khát vọng tự do” “những giấc mơ về tự do”, nghĩa là chưa có tự do...

Thuyền Cứu Rỗi  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Mỗi đêm, khi vợ con tôi đã yên giấc, tôi thường ngồi lặng lẽ nhìn chiếc thuyền, ánh đèn từ trên chụp xuống in đậm lên bệ cái bóng đen một xác thuyền khác, như một cái xương cá nằm đâu đó dưới lòng đại dương, Vịnh Thái Lan, biển Nam Hải... và những cánh tay Bồ Tát vẫn dập dìu muôn đời như làn sóng gợn phía bên trên...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018