Ðoàn Tuấn Đức
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

ngày thứ 3. âm nhạc.  (thơ) 
... chảy thêm một loài ngựa nữa / chạy vào cơn tỉnh ngủ / cào móng sắt đến bao giờ / hắn và tôi. một buổi chiều. / thối rữa nốt tròn. nốt đen, móc. và những loại có thể chơi được hắn. cổ họng. dây vĩ. phím đàn dương. / đến lúc mặt trăng tôi / thôi hình chữ nhật...

Appassionata  (truyện / tuỳ bút) 
... hắn mơ thấy hắn của ngày hôm trước, hắn đang đứng, chỉ ói mửa, và bóp vỡ thân thể hắn từng miếng như một mảng tường đã quá rêu. hắn muốn hắn được qua đời, sinh khí lìa khỏi khối da lùng chùng bủng nhầy này, chết đi như mặt trăng đã chết vì những đốm nâu trên khuôn da của nàng... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018