Titkow, Tomasz
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đêm, những con người | Từ những lời tiên đoán cổ xưa | Bài ca Người gác đêm | Ôi, thế giới diệu kỳ!  (thơ) 
những con quạ gáy xám / thời buổi này không còn sợ con người // lũ mèo thì đã có sẵn / mấy chữ / trong ngôn ngữ của chúng... | ... Mùa không có Bóng // đó là thời gian / khi những lối đi và những con đường / cắt ngang sức nóng / không dẫn tới / nơi nào cả... | ... giờ ta phải đi, vì có người xuất hiện / từ sâu thẳm đêm đen như mực / vậy nên lại đến lúc ta phải mang bộ mặt cứng rắn của / người gác đêm không khoan nhượng có một không hai... | Ôi, thế giới diệu kỳ! / các người quả không coi ta nghiêm chỉnh lắm // các người còn không thách thức sự dũng cảm của ta / hoặc ngay cả ý thức danh dự của ta... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

NĂM BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ  (thơ) 
thành phố / sẽ chết dần / những con người chán ngán / ngày kia sẽ bỏ chúng đi nơi khác... | thế còn bạn thì sao? / chẳng phải bạn bị nhiễm cái khát khao thoát khỏi, / đột nhiên và chẳng chờ đợi... | ... có đôi khi / ta khóa cả cửa lớn lẫn cửa sổ / và trên một mẩu giấy loàng xoàng thôi / ta cố tìm cách làm sao có thể / tự cứu mình khỏi bị quên lãng... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018