Vân Yên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cùng phố  (thơ) 
cùng cổ xưa sông, cổ xưa con đường, cổ xưa mái phố / lơ mơ mắt cửa khép hờ / xuyên đêm / váng vất dạ hương / rũ mình nở nỗi buồn đọng rêu sít ngói...

không ngủ | đêm trước  (thơ) 
... vòng xe đêm / tiếng thạch sùng nín thở / tặc lưỡi sợ cắn môi mình giấc no / ngang khoảng trời vỡ vụn kính vạn hoa / những con muỗi lặng lẽ đếm bóng tối... | ... những cơn mơ cửa khép / đinh cong thân / rỉ toác tường rêu treo tháng năm / lở rụng những hạt cát sần / sâu đáy sông tiền kiếp...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018