Machado, Antonio
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đám tang một thằng bạn  (thơ) 
Người ta chôn nó vào một buổi trưa khủng khiếp / của tháng bảy, trong một cơn nắng lửa. // Cách lỗ huyệt mở toang một bước / là những cánh hồng rũ héo, / giữa các chùm phong lữ đỏ / toả mùi hăng hắc. Bầu trời / trong và xanh. Một cơn / gió khô và mạnh... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]

Hỡi kẻ du hành, không có con đường  (thơ) 
Hỡi kẻ du hành, chính vết chân ngươi / là con đường, và không còn gì khác; / hỡi kẻ du hành, không có con đường, / con đường sinh ra dưới bước chân đi... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn, có kèm băng thu giọng hát của Alberto Cortez diễn tả bài thơ; và Joan Manuel Serrat đọc bài thơ trên nền nhạc dạo]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018