de Ibarbourou, Juana
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lưỡi câu cuộc sống | Đàn bà  (thơ) 
Người yêu ơi: nếu em chết, đừng mang em ra nghĩa địa / Hãy đào huyệt mộ em sát mặt đất, gần những tiếng cười / Tiếng lao xao thánh thiện của một chuồng chim. / Hay kề bên tiếng nói ám ảnh rì rào của một hồ phun nước... | ... Nếu tôi là đàn ông, ôi, chắc hẳn tôi đã mặc tình / làm một gã giang hồ kỳ khôi, điên rồ cho thoả chí! / Là bạn của tất cả những con đường rộng mở / những con đường mời đón bước chân tôi, đi mãi đi mãi không về... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018