Plimpton, George
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Câu chuyện đằng sau một cuốn phóng sự tiểu thuyết  (phỏng vấn) 
... Những câu trả lời của Truman Capote phản ảnh quan điểm văn chương và báo chí của giai đoạn giữa thế kỷ 20; song về phương diện kỹ thuật viết, dù là viết sáng tác hay tường thuật, thì bài phỏng vấn vẫn chứa đựng nhiều điều cho chúng ta học hỏi... [Phỏng vấn Truman Capote, do George Plimpton thực hiện. Trùng Dương dịch và giới thiệu.] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018