Trần Kinh Hà
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Xin minh định: Tôi chưa bao giờ phản đối việc biểu tình  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi xin minh định: tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc biểu tình của đồng bào người Việt tỵ nạn đối với một số tác phẩm trong cuộc triển lãm FOB II: Nghệ Thuật Lên Tiếng...

Đừng dung dưỡng những kẻ làm nhục chúng ta!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi ủng hộ ý tưởng của ông Phạm Quang Tuấn rằng chống một chế độ độc tài thì hoàn toàn không đồng nghĩa với việc dung dưỡng, tạo điều kiện cho một chế độ độc tài khác thay vào đó. Tất nhiên cái ngày mà loại người này có cơ may trở thành những nhà cầm quyền độc tài thì còn xa tít tắp, có lẽ không bao giờ đến, nhưng ngay hôm nay họ đã có khả năng làm nhục chúng ta...

Đất nước là gì? Dân tộc là gì? Nhân dân là ai?  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... “Đất nước” không phải là mảnh đất xinh đẹp này, mà là một quyền lực rất trừu tượng, mơ hồ, nguy hiểm. “Dân tộc” không phải là mọi đồng bào cùng một màu da, một dòng máu, mà chỉ là một nhóm người đầy quyền lực, tiền tài, ngất ngưởng trên cao. “Nhân dân” không phải là hơn tám chục triệu con người khốn khổ này, mà là một bàn tay vô hình có thể siết họ cho đến chết!...

Những câu hỏi nan giải  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Ông Trịnh Cung có vẻ muốn chứng kiến một thứ biện pháp mạnh nào đó được đem ra sử dụng để đối phó với các hung thần. Có lẽ ai cũng muốn điều đó, nhưng biện pháp mạnh thì phải gây đổ máu. Câu hỏi tối hậu là máu ai sẽ đổ nhiều hơn? Máu bên thiện hay máu bên ác? Và máu phải đổ đến chừng nào thì mới có kết quả tốt đẹp?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018