U Tam’si, Tchicaya
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Niềm vui hụt hẫng  (thơ) 
Nước của những con sông hát trong đầu tôi / lũ cóc ngất ngây ngáp / vì tôi đã cứu được người yêu // người ta đối chọi tôi với những chòm sao kỹ thuật / và người ta tham khảo chúng // cây bần cũng như những cây lệ liễu / không có bài thơ của những ngọn lửa nhân tạo... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018